Aktualnie w koszyku znajduje
się 0 towarów za 0,00 PLN
      » Twoje zamówienie
 
 
 
  1. Termin przygotowania i wysłania towaru wynosi od 1 do 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Jeżeli jednak zamówienie opiewa na większą liczbę produktów oferowanych przez Sklep (od 10 do kilkudziesięciu / kilkuset sztuk), termin jego realizacji może wydłużyć się do 10 dni roboczych od daty jego złożenia. Wyjątek stanowią produkty, które są w danej chwili niedostępne. W takiej sytuacji Zamawiający jest informowany przez pracownika Acorn 2 Oak o proponowanym terminie dostawy produktu.
  2. Warunkiem wysyłki w w/w terminie jest podanie pełnych danych adresowych Zamawiającego, a w przypadku firm również numeru NIP.
  3. Dostawy są realizowane tylko i wyłącznie za pośrednictwem Dostawcy wybranego przez Sprzedawcę.
  4. Sprzedawca nie ma wpływu na godziny dostawy przesyłek, które ustala wyłącznie Dostawca, czyli firma kurierska wybrana przez Sprzedawcę.
  5. Dostawca ma prawo wylegitymować osoby odbierające przesyłkę, celem potwierdzenia danych personalnych zamawiającego. Dostawca może odmówić wydania przesyłki osobie NIEPEŁNOLETNIEJ lub osobie będącej pod wpływem alkoholu.
  6. W razie nieobecności Zamawiającego pod wskazanym w Zamówieniu adresem, kosztami związanymi z dodatkową Dostawą zostanie obciążony Zamawiający.

6.1.            Przy dostawie Towaru Zamawiający ma obowiązek sprawdzić, w obecności Dostawcy, czy przesyłka posiada uszkodzenia wynikłe z transportu, czy jest nienaruszona, zgodna z Zamówieniem i potwierdzić Dostawcy odbiór Zamówienia.

6.2.            W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z Zamówieniem, która została dostarczona przez Dostawcę, Zamawiający powinien odebrać przesyłkę i postępować w sposób określony w rozdziale VI, celem złożenia reklamacji, o której mowa w rozdziale VI poniżej.

7. Dostawca ma prawo poprosić osobę odbierającą Zamówienie zawierające alkohol o okazanie dowodu tożsamości w celu potwierdzenia pełnoletniości. W przypadku odmowy lub niemożności odbioru Zamówienia przez osobę pełnoletnią, Dostawca nie wyda alkoholu.

 

Sklep nie realizuje wysyłek poza granice Polski